Hva med bensin- og dieselbilene?

30. august 2021
Det beste for klimaet er å beholde nåværende bensin- og dieselbiler til de er klare for å skrotes.
Bilde av dieselbils eksos

Både en av grunnleggerne av Extinction Rebellions, Gail Bradbrook og direktøren for FNs klimakonferanse COP26, Alok Sharma kjører dieselbiler – og det bør de overhode ikke skamme seg over. Ideen om at vi kan kutte klimagassutslippene ved å haste ut for å kjøpe ny elbil er ikke klimavennlig.

Om du allerede eieren en bensin- eller dieselbil, som Alok Sharma og Gail Bradbrook er klimautslippene ganske annerledes. De skadelige utslippene som allerede er skapt gjennom produksjonen av kjøretøyet kan ikke reverseres – spesielt ikke ved å skrote bilen årevis før tiden. Bytter du ut fossilbilen for en elbil derimot vil du garantert bidra til et mye høyere utslipp av skadelige klimagasser.


Elbiler har kanskje ingen eksos, noe som gir renere luft i byene. Men det betyr ikke at de ikke forurenser.


Studier viser at gjennom hele livsløpet er elbiler 30% mindre utslipp enn fossile biler, men det avhenger helt av hvor ren den fornybare energien er og at den virkelig står for null klimagassutslipp. Det er ikke mange andre land som er så heldige som Norge når det kommer til fornybar ren energi. Utregninger viser også at elbilen først kan konkurrere mot dieselbiler etter drøyt 50 000 kjørte kilometer. Om vi ser videre på annenhåndsverdi, delebytter og resirkulering av batterier begynner ballen fort å rulle.

Vil du redusere klimagassutslippene, er det verste du kan gjøre å kjøpe en elbil for småkjøring i tillegg til å beholde bensin- eller dieselbilen. Vi hører hele tiden om hvordan salget av elbiler har steget de siste årene, men vi har til gode å finne en god statistikk på hvor mange av disse bilene som er kjøpt for å erstatte eller som et tillegg til en bensin- eller dieselbil.

Det vil kreve ekstreme investeringer og mye arbeid å bygge ut en ny elektrisk infrastruktur som vil være nødvendig jo fler som går over til elbiler. Samtidig forskes det mye på sol og hydrogenteknologi – som kan være et alternativ til ladepunker. Vi spør oss da om det beste for klimaet er en forhastet utbygging av noe som kanskje kan være overflødig om få år?


Fokuset nå er å kjøpe nytt. Nye biler og nye deler.


Vi innrømmer å ha interessekonflikt i saken da vi leverer teknologi som begrenser utslippene og øker levetiden på fossilbiler. Men er det ikke akkurat det det bør satses på? Mer miljøvennlige løsninger for den allerede eksisterende bilparken?

Vår mening er derfor at politikerne må ta til orde for å heller beholde bensin- og dieselbilen og ikke straffe bruken av den med høyere avgifter. Om svaret er at vi må møte klimakvoter og kutte klimagassutslippene er det bedre å beholde de allerede eksisterende bensin- og dieselbilene til de dør og så kjøpe en elektrisk eller hybridbil – da har kanskje også infrastrukturen og løsningene blitt enda bedre.

Om alle fossile biler i Norge ble renset med vår teknologi ville CO2 utslippet kunne redusere med mellom 1 til 1,5 millioner tonn i året. Dette uten særlig kostnad for bileieren da denne vil spare inn behandlingen gjennom redusert drivstofforbruk. I 2030 vil verdien av den innsparte CO2 avgiften tilsvare 2 til 3 milliarder kroner. Om anleggsutstyr og brukerne av marin diesel ble inkludert kunne tallene anslagsvis fordobles.Vmsig
Victor Miettinen
daglig leder, Autor AS