Motorrens

Hydrogenrens av motoren fikser og forebygger dyre problemer med blandt annet
DPF, EGR og turbo samtidig som det reduserer drivstofforbruket og gjenoppretter ytelsen.

Hvordan virker hydrogenrens?

Hva koster det?

Hvilket verksted bør jeg velge?

Hvordan virker det?

Hydrogen tilføres gjennom bilens luftinntak. Hydrogenet reagerer med karbonet, som er uforbrente hydrokarboner, i motoren og omdanner disse til nye hydrokarboner.

Bør jeg rense motoren på bilen?

Alle bensin- og dieselbiler over 1 år gamle bør renses. Dette vedlikeholder motoren slik at det ikke danner lag på lag med sot som gir dårligere gange, høyere drivstofforbruk og større risiko for delehavari.

Kan jeg gjøre det på bilen min?

Alle bensin- og dieselbiler kan renses med hydrogen

Finnes det noen tester?

Ja, du kan se flere testrapporter ved å klikke deg inn her

Er det noen garanti?

Selv om de fleste ser bemerkelsesverdige resultater, kan vi ikke garantere utfallet for hvert kjøretøy. En garanti vil innebære utvidet feilsøking og demontering av deler, noe som betyr mye høyere kostnader enn en rens. Det endelige resultatet avhenger derfor av kjøretøyets historikk, vedlikehold og bruk.

Teknisk

Må man bytte olje?

Nei. Det er ikke påkrevd å bytte olje etter rensen. Skal oljen byttes bør dette gjøres etter rensen.

Bør man heller bytte delen?

Nei. Rensing med hydrogen er en fullgod løsning for å slippe å bytte kjempedyre deler. I de aller fleste tilfeller der delen ikke er mekanisk defekt vil en rens hjelpe.

Hvor blir det av soten?

Den kjemiske prosessen fungerer slik at karbonet (sotavleiringene) omdannes til gassform og føres naturlig ut med eksosen. Det løsner ingen større klumper eller sotbiter.

Er det helt kjemikaliefritt?

Ja. Det er kun hydrogen som tilføres bilen via luftinntaket, ingen kjemikalier.

Hvor i motoren har det mest effekt?

Må deler demonteres?

Nei. Rensen er en ikke-invasiv metode der deler ikke må demonteres. Noe som igjen er både tid og kostnadsbesparende.

Nei. Det er ikke påkrevd å bytte olje etter rensen. Skal oljen byttes bør dette gjøres etter rensen.

-->
Noe du lurer på? Kontakt oss!