Motorrens med hydrogen

Hydrogenrens av motoren fikser og forebygger dyre problemer med blandt annet
DPF, EGR og turbo samtidig som det reduserer drivstofforbruket og gjenoppretter ytelsen.

Hvordan virker hydrogenrens?

Hy-Carbon maskinene produserer hydrogen ved hjelp av strøm opg vann.
Hydrogengassen tilføres motoren via bilens luftinntak (etter luftmengdemåleren) mens motoren går på tomgang. Hydrogenent reagerer med karbonet (sot) og går over i gassform for deretter å gå ut med eksosen som normalt. Etter en behandling vil bilens ytelse gjenopprettes, drivstofforbruket gå ned og skadelige utslipp reduseres.

I tillegg kan Hy-Carbon maskinen manipulere motorens EGR-ventil for å optimalisere renseprosessen.