Motorrens med hydrogen

Visste du at 1 av 3 biler får problemer grunnet tett og tilsotet motor?

Hvordan virker motorrens med hydrogen?

Hy-Carbon maskinene produserer hydrogen ved hjelp av strøm opg vann.
Hydrogengassen tilføres motoren via bilens luftinntak (etter luftmengdemåleren) mens motoren går på tomgang. Hydrogenent reagerer med karbonet (sot) og går over i gassform for deretter å gå ut med eksosen som normalt. Etter en behandling vil bilens ytelse gjenopprettes, drivstofforbruket gå ned og skadelige utslipp reduseres.

I tillegg kan Hy-Carbon maskinen manipulere motorens EGR-ventil for å optimalisere renseprosessen.