Hvilket verksted bør jeg velge?

Hva må du tenke på før du velger verksted som utfører motorrens med hydrogen / karbonrens?

Hva er et Autor - Hy-Carbon sertifisert servicesenter?

Statens Vegvesen Bilverksted 01 Våre servicesentre, som i hovedsak er godkjente bilverksteder, har stor bilfagkyndighet og profesjonalitet, noe som garanterer deg passende tjenester og råd.

Servicesenteret får personlig opplæring og tett oppfølging fra våre kvalifiserte og erfarne teknikere. Det gjør at vi kan garantere deg en trygg, fagkyndig og profesjonell håndtering av din bil.

Vi har fått henvendelser fra kunder som har fått tilbud om tilreisende hydrogen-/karbonrens. Vår klare anbefaling er at du bør få denne typen arbeid utført på godkjent verksted.

Maskinene som benyttes

Selv om det ikke er mange forskjellige løsninger for hydrogenrens tilgjengelig i dag vil det nok komme flere. Det vi allerede ser er at mange av maskinene som benyttes kun er små maskiner som leverer 100 til 300 liter hydrogen per time – mens Hy-carbon® maskinene leverer fra 600 liter i timen. Maskinene er også utstyrt med svært gode hydrogengeneratorer som sikrer en høy grad av renhet.

Det er selve mengden hydrogen som tilføres motoren og dens renhet som er mest avgjørende når det kommer til hydrogenrens. Om denne mengden er liten og hydrogengassen er uren vil resultatet være tilsvarende.

Patentert teknologi

Hy-Carbon er utstyrt med en patentert teknologi som kalles EGR-Pilot. Dette er en funksjon som manipulerer bilens EGR-ventil og kjører egne utviklede rutiner slik at rensen skal bli enda mer effektiv i hele bilens system.

Forsking og utvikling

Det er ved hjelp av lang tids forsking og utprøving at vi har kommet frem til hvordan vi mest effektivt kan produsere høykonsentrerte nivåer av hydrogengass som resulterer i at det dannes et mer effektiv karbonløsemiddel. Det er også utviklet egne rutiner som utføres for spesifike renser av enten EGR, DPF og turbo. Produsenter som ikke fult ut forstår denne prosessen har dessverre resultert i flere ineffektive karbonrenseprodukter på markedet.

Sertifiseringer av Hy-Carbon