Hvordan virker dieselpartikkelfilteret (DPF)?

28. juli 2022
Dieselpartikkelfilteret (DPF) er et spesielt filter som sitter i forbindelse eksosrørene. Filteret ser ut som en bikake innvedig (honeycombstruktur) med mange små ganger og består av edle metaller.
Dieselpartikkelfilter lyset lyser i dashbord

De siste årene har klimaendringene vært en stor bekymring og forskriftene for å bekjempe mengden skadelige avgasser fra veitransport blir stadig strengere. Bilprodusentene må derfor tilpasse utvikling av kjøretøyene for å oppfylle de stadig strengere kravene.

En metode for å redusere eksosutslipp er etterbehandling og de fleste nye biler kommer nå med et system for eksosgassresirkulering (EGR), men hva er egentlig dette?

Eksosgassresirkulering (EGR) virker ved å tilføre en liten del av avgassen tilbake til motorens forbrenningskamre gjennom innsugningsmanifolden, senke forbrenningstemperaturene og redusere mengden NOx som slippes ut. EGR-ventilen reduserer skadelige utslipp fra bensin- og dieselmotorer. Man kan da redusere nitrogenoksid (NOx) med opptil 70 prosent - ettersom jo høyere temperatur, desto mer skadelige NOx blir produsert.

I bensinmotorer reduserer dette karbondioksidutslipp og drivstofforbruk.

EGR-ventilen styres av sensorer slik som luftmengdemåleren for å justere spjeldets posisjon som bestemmer hvor hvor mye eksosgass som blir gjenvunnet og trykkforskjellen mellom eksossiden og inntakssiden.

Nyere biler har også EGR-kjølere som brukes fordi dagens utslippskrav ikke lenger kan oppfylles med enkel resirkulering av eksosen. Avkjølt eksos reduserer forbrenningstemperaturen ytterligere, som igjen reduserer mengden NOx betydelig.

Mange EGR-kjølere har en elektrisk eller pnematisk bypass-ventil. Dette gjør at eksosen kan ledes forbi EGR-kjøleren i oppvarmingsfasen, for raskt å få motoren driftsvarm. Dette reduserer mengden støy, kjent som "diesel knock" samt nivået på utslipp av hydrokarboner.

EGR problemer

Et hyppig problem med EGR-ventilene er at de klistrer seg fast på grunn av karbonavleiringer. I de verste tilfellene kan både ventilen og rørene blokkeres fullstendig.

Tett EGR er ofte årsaken til svart røy og sterk eksoslukt i tillegg til økt drivstofforbruk og redusert ytelse. Om EGR-ventilen ikke åpnes og lukkes som den skal vil det også føre til varselslys på dashbordet.

EGR og EU-kontroll

Tidligere har bileiere forsøkt å fjerne EGR-ventilen og dieselpartikelfilteret (DPF) fra kjøretøyene sine for å unngå kostbare reparasjoner. Dette er ulovlig og kjøretøyet vil da ikke oppfylle kriteriene for EU-kontrollen (PKK).

En EGR-ventil er definitivt et positivt tillegg når det gjelder å redusere skadelige NOx-utslipp, til tross for dyre reparasjonskostnader – frem til nå. Ved å rense motoren regelmessig med hydrogen vil du forebygge oppbygging av karbonrester (sot), noe som i de fleste tilfeller er grunnen til av deler slutter å virke. Det er rimelig, og du slipper som regel å bytte dyre deler.

Tror du at EGR-ventilen kan være tett eller har bilen ikke bestått EU-kontrollen på grunn av for høye avgassverdier?

Kontakt ditt nærmeste servicesenter.

Metallenes oppgave er å ommdanne og fange opp sot og andre skadelige dieselpartikler. Bilens datamaskin kontrollerer sotinnholdet i filteret og hvor tett det er ved å måle trykket før og etter filteret ved hjelp av en differensialtrykksensor.

Hvorfor tetter DPFen seg?

Det er flere grunner til at dieselpartikkelfilteret tetter seg. En er kjøremønsteret. Korte turer med lav hastighet fører gjør at motoren ikke blir ordentlig varm og oppnår ikke en ideel driftstemperatur. Den soter da mer – noe som igjen fører til at filteret bygger opp sotavleiringer og tetter de små gangene.

En annen grunn er tilsotning på deler i selve motoren, som igjen fører til en dårligere forbrenning og dermed mer soting.

Trimmede og optimaliserte biler kan også oppleve feil på DPF da bilens sensorverdier og utslipp endres.

Er det ulovlig på fjerne DPFen?

Ja, fjerning, bortprogrammering og modifikasjon på filteret er ulovlig. Det kan også føre til andre følgefeil på bilen.

Hvordan vet jeg om dieselpartikkelfilteret er tett?

Hvis DPF blir tett av sot eller det oppstår andre feil, vil det vanligvis vises et oransje lys på dashbordet som vist nedenfor.

Slik ser DPF lampen ut

Et tett dieselpartikkelfilter øker eksosutslippene, gir dårligere motorytelse og høyere drivstofforbruk og kan føre til at bilen går i nødmodus.

Hvordan vedlikeholder jeg dieselpartikkelfilteret?

For at filteret ikke skal tette seg foretar bilen noe som kalles passiv og aktiv regenerering.

Passiv regenerering skjer som oftest av seg selv når du kjører på lengre turer og med et høyere turtall. Dette øker eksostemperaturen slik at den bidrar til å brenne av overflødig sot i filteret.

Det er derfor anbefalt, en gang imellom, å ta en kjøretur på 30 til 50 minutters med vedvarende hastighet på motorvei, for å hjelpe til med å rense filteret.

Det er imidlertid ikke alle sjåfører som får utføret denne kjøring regelmessig – og det er grunnen til at produsentene har utviklet en alternativ form for regenerering, kalt aktivt regenerering.

Ved en aktiv regenerering blir diesel sprøytet direkte inn i filteret og antennes. Dette fører til en avbrenningstemperatur som ideelt ligger over 600 grader

Hva om regenerering ikke virker?

For at bilen skal kunne sette i gang regenerering er det på mange bilmodeller en rekke kriterier som skal oppfylles. Det kan være slik som riktig sensorverdier, omdreininger over tid og nok drivstoff. I mange tilfeller oppfylles ikke verdiene og partikkelfilteret vil tette seg til. Da kommer det som oftest feil på dashbordet.

Om verken passiv eller aktiv regenerering virker kan verkstedet som regel sette i gang en tvungen regenerering og selv om det ikke er en 100 % garantert løsning, lykkes det vanligvis med å fjerne overflødig sot og la DPF fungere og regenerere igjen.