Hvordan virker EGR-ventilen?

19. juli 2021
Eksosgassresirkulering (EGR) virker ved å tilføre en liten del av avgassen tilbake til motorens forbrenningskamre gjennom innsugningsmanifolden, senke forbrenningstemperaturene og redusere mengden NOx som slippes ut.
Bilde av EGR-ventil

De siste årene har klimaendringene vært en stor bekymring og forskriftene for å bekjempe mengden skadelige avgasser fra veitransport blir stadig strengere. Bilprodusentene må derfor tilpasse utvikling av kjøretøyene for å oppfylle de stadig strengere kravene.

En metode for å redusere eksosutslipp er etterbehandling og de fleste nye biler kommer nå med et system for eksosgassresirkulering (EGR), men hva er egentlig dette?

Eksosgassresirkulering (EGR) virker ved å tilføre en liten del av avgassen tilbake til motorens forbrenningskamre gjennom innsugningsmanifolden, senke forbrenningstemperaturene og redusere mengden NOx som slippes ut. EGR-ventilen reduserer skadelige utslipp fra bensin- og dieselmotorer. Man kan da redusere nitrogenoksid (NOx) med opptil 70 prosent - ettersom jo høyere temperatur, desto mer skadelige NOx blir produsert.

I bensinmotorer reduserer dette karbondioksidutslipp og drivstofforbruk.

EGR-ventilen styres av sensorer slik som luftmengdemåleren for å justere spjeldets posisjon som bestemmer hvor hvor mye eksosgass som blir gjenvunnet og trykkforskjellen mellom eksossiden og inntakssiden.

Nyere biler har også EGR-kjølere som brukes fordi dagens utslippskrav ikke lenger kan oppfylles med enkel resirkulering av eksosen. Avkjølt eksos reduserer forbrenningstemperaturen ytterligere, som igjen reduserer mengden NOx betydelig.

Mange EGR-kjølere har en elektrisk eller pnematisk bypass-ventil. Dette gjør at eksosen kan ledes forbi EGR-kjøleren i oppvarmingsfasen, for raskt å få motoren driftsvarm. Dette reduserer mengden støy, kjent som "diesel knock" samt nivået på utslipp av hydrokarboner.

EGR problemer

Et hyppig problem med EGR-ventilene er at de klistrer seg fast på grunn av karbonavleiringer. I de verste tilfellene kan både ventilen og rørene blokkeres fullstendig.

Tett EGR er ofte årsaken til svart røy og sterk eksoslukt i tillegg til økt drivstofforbruk og redusert ytelse. Om EGR-ventilen ikke åpnes og lukkes som den skal vil det også føre til varselslys på dashbordet.

EGR og EU-kontroll

Tidligere har bileiere forsøkt å fjerne EGR-ventilen og dieselpartikelfilteret (DPF) fra kjøretøyene sine for å unngå kostbare reparasjoner. Dette er ulovlig og kjøretøyet vil da ikke oppfylle kriteriene for EU-kontrollen (PKK).

En EGR-ventil er definitivt et positivt tillegg når det gjelder å redusere skadelige NOx-utslipp, til tross for dyre reparasjonskostnader – frem til nå. Ved å rense motoren regelmessig med hydrogen vil du forebygge oppbygging av karbonrester (sot), noe som i de fleste tilfeller er grunnen til av deler slutter å virke. Det er rimelig, og du slipper som regel å bytte dyre deler.

Tror du at EGR-ventilen kan være tett eller har bilen ikke bestått EU-kontrollen på grunn av for høye avgassverdier?

Kontakt ditt nærmeste servicesenter.