Nye krav for EU-kontroll i 2022

11. november 2020
Den neste innstrammingen av kontrollbestemmelsene på den periodiske kjøretøykontrollen, også kjent som EU-kontroll, vil tvinge bileierne til å rense motoren for å redusere skadelige utslipp.
Bilmekaniker kontrollerer en bilmotor

De nye tiltakene varsler en mye mer restriktiv kontroll som vil bestå av en mer presis avgassmåling og et krav om å kontrollere om bilens EGR-ventil og dieselpartikkelfilter (DPF) har blitt modifisert eller fjernet.

Innstrammingene var opprinnelig planlagt innført i EU i 2019 men har blitt utsatt til 2022 og at disse også vil bli implementert i Norge fortløpende ser vi på som helt sikkert. Det er anslått at ytterligere 15% av bilene som kontrolleres ikke vil bli godkjent etter den nye standarden.


Rengjør i stede for å bytte ut


Bensin- og dieselmotorene har blitt mer komplekse de siste årene og er nå utstyrt med turboladere, partikkelfiltre og EGR-ventiler (eksosgassresirkulering) – beregnet på å redusere skadelige utslipp (NOx). Alle disse komponentene tettes og tilsotes og kan resultere i problemer på EU-kontrollen.

Ved å rengjøre disse delene unngår man i første omgang å måtte bytte de ut, noe som kan gi en besparelse på 7.500 kroner for en EGR-ventil, 15.000 kroner for et nytt dieselpartikkelfilter eller opptil 30.000 kroner for en turbo.

Det finnes to metoder for å rengjøre motoren innvendig. Den første bruker sterke kjemikalier mens den andre injiserer hydrogen via luftinntaket. Denne prosessen krever ingen kjemikalier og er en ikke-aggresiv rensemetode i motsetning til bruk av kjemikalier der du også bør bytte olje siden kjemikaliene kan sive inn i denne delen av motoren.

Hydrogenrensen gjennomføres ved at man injiserer hydrogen via bilens luftinntak mens den på tomgang i en time. En test utført på en vanlig dieselbil med en kjørelengde på 160.000 kilometer indikerer et betydelig fall i skadelige utslipp etter behandlingen. Verdiene for karbondioksid (CO2), karbonmonoksid (CO) og nitrogenoksider (NOx), tre gasser som anses å være svært skadelige med tanke på folkehelsen, faller henholdsvis med 28,3%, 68, 42% og 47,5%. Motorkraften øker for sin del med nesten 8% (172,45 hk mot 159,7 tidligere).


Vil motorrens med hydrogen bli obligatorisk før en EU-kontroll?


En nylig test utført på en bil registrert tidlig i 2018 som bare hadde kjørt 12.775 kilometer viste at bilen ikke ville passert EU-kontrollen. En liten detalj; denne bilen var ikke utstyrt med en dieselmotor, men bensin. Moderne bensinmotorer er, i likhet med dieselmotorer, nå utstyrt med EGR-ventil og partikkelfilter og akkurat som på dieselbiler blir disse delene tette og tilsotet, noen ganger raskere enn dieselmotorer.

Men utover frykten for å se at bilen mislykkes i den tekniske kontrollen, har en ren motor bedre ytelse og kan redusere forbruket med nesten 15% og skadelige utslipp med opptil 50% samtidig som det fikser og forebygger dyre feil på EGR, DPF og turbo.

Vi følger saken!